Nhóm của chúng tôi

Tầm nhìn của chúng tôi

Xây dựng một môi trường mang tính tập thể, một công ty mang tính đồng đội. Để xây dựng tầm nhìn này chúng tôi không chỉ tạo ra những sản phẩm  phần mềm hợp tác,  chúng tôi chia sẽ bí quyết và kinh nghiệm và bí quyết xây dựng tin thần đồng đội mà chúng tôi đã tích lũy.

Nhóm là gì?

TEAM là một nhóm người hành động bằng cách hợp tác để đạt được một mục tiêu chung. TEAMWORK chia sẽ vai trò hợp tác lẫn nhau giữa các thành viên trong cùng một tập thể, gắn kết và xây dựng để trở thành một tập thể vững mạnh.

Yếu tố cần thiết để xây dựng tinh thần đồng đội

1. Tầm nhìn: một mục tiêu chung của cả đội.

2. Chia sẽ vai trò: gán vai trò để tận dụng điểm mạnh của từng cá nhân.

3. Giao tiếp: trao đổi giữa các thành viên.

4. Chia sẽ kiến thức và tích lũy: chia sẻ kiến thức giữa các thành viên trong nhóm.

5. Động lực: duy trì và tăng cường động lực cho các thành viên trong nhóm.

Yếu tố đo lường thành tích TEAMWORK

Sự hài Lòng của các thành viên

Năng suất

Hiệu Quả

Sự tăng trưởng và phát triển của các thành viên